Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

05.10.2023 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Агенция по вписванията представи българския регистър на действителните собственици по време на заседание на работната група към Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA), което се провежда в Копенхаген, Кралство Дания.
Сред останалите дискутирани теми са: инструменти за преглед на санкции в Люксембург, представяне на регистър на задграничните лица, механизми за контрол на информацията за действителни собственици в Дания и др.
Агенция по вписванията (АВ) е пълноправен член на EBRA от 2022 г.  В периода 27-28 септември т.г. АВ беше домакин на заседание на Борда на директорите на авторитетната международна организация.