Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Измененията в чл. 264 от ДОПК са в сила от 3 май 2024 г.

08.05.2024 г. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

От 3 май т. г. са в сила измененията в чл. 264 от ДОПК, с които отпада изискването за представяне на писмена декларация от прехвърлителя /учредителя, ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения.

Прочети цялата новина

На 26 март 2024 г. влизат сила изменения в Наредба 1 и образците на заявления по ТРРЮЛНЦ

25.03.2024 г. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Всички съществуващи до момента образци на заявления се заменят с нови, считано от 26 март 2024 г., и са достъпни на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на адрес: https://portal.registryagency.bg/document-template-cr

Прочети цялата новина

Агенция по вписванията представи регистъра на действителните собственици пред EBRA

05.10.2023 г. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Агенция по вписванията представи българския регистър на действителните собственици по време на заседание на работната група към Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA), което се провежда в Копенхаген, Кралство Дания.

Прочети цялата новина