Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Внедрени са нови функционалности в Търговския регистър за връзка с държавите членки на ЕС

28.06.2024 г. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

На 28 юни 2024 г. успешно са внедрени нови функционалности в Информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чрез които се разширява обемът на информацията, обменяна от българския търговски регистър с регистрите на държавите членки на ЕС чрез системата за взаимно свързване на регистрите (BRIS).   

Прочети цялата новина

Измененията в чл. 264 от ДОПК са в сила от 3 май 2024 г.

08.05.2024 г. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

От 3 май т. г. са в сила измененията в чл. 264 от ДОПК, с които отпада изискването за представяне на писмена декларация от прехвърлителя /учредителя, ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения.

Прочети цялата новина

Агенция по вписванията представи регистъра на действителните собственици пред EBRA

05.10.2023 г. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Агенция по вписванията представи българския регистър на действителните собственици по време на заседание на работната група към Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA), което се провежда в Копенхаген, Кралство Дания.

Прочети цялата новина