United portal for request for electronic administrative services

Агенция по вписванията представи регистъра на действителните собственици пред EBRA

05.10.2023 Commercial register and register of NPLE

Агенция по вписванията представи българския регистър на действителните собственици по време на заседание на работната група към Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA), което се провежда в Копенхаген, Кралство Дания.

Read more