Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За пълен достъп до функционалностите на портала, е необходимо да регистрирате потребителски профил и към него да присъедините средство за автентикация (КЕП, сертификат издаден от Агенция по вписванията или ПИК на НАП).

За да добавите средство за автентикация, е необходимо: 
  • Сертификатът да бъде предварително инсталиран на Вашия компютър; 
  • Да поставите Вашия сертификат (в случай че същият е на външен носител);
  • След като го поставите, да рестартирате браузъра. Можете да добавяте повече от един сертификат към профила си, като е необходимо да повторите посочените по-горе стъпки за всеки отделен сертификат.


Средства за автентикация:

 

1. Квалифициран електронен подпис - КЕП, съгласно Списъка на доставчиците на удостоверителни услуги установени/акредитирани на територията на Република България:

 

„Информационно обслужване“ АД -  is-bg.net

„Борика“ АД - borica.bg

„Инфонотари“ ЕАД - infonotary.com

„Евротръст Технолъджис“ АД - evrotrust.com

„СЕП България“ АД - esign.bg

 

2. Сертификат от Агенция по вписванията:


Агенция по вписванията поддържа сертификати издадени само след 24 април 2020 г.

 

Сертификaт се издава само лично на физическо лице, на място в Агенция по вписванията. За издаване на сертификат се попълва Заявление по образец

Инструкция за инсталиране на сертификат за операционна система Linux

Инструкция за инсталиране на сертификат за операционна система Windows

Инструкция за инсталиране на сертификат за операционна система MacOS
 

Ред за издаване на сертификат на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата,осъществяващи публични функции.

 

 

3. ПИК на НАП

 

Пик на НАП може да получите от Национална агенция за приходите
Той се издава само за граждани на Република България.