United portal for request for electronic administrative services

05.10.2023   Commercial register and register of NPLE

Агенция по вписванията представи българския регистър на действителните собственици по време на заседание на работната група към Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA), което се провежда в Копенхаген, Кралство Дания.
Сред останалите дискутирани теми са: инструменти за преглед на санкции в Люксембург, представяне на регистър на задграничните лица, механизми за контрол на информацията за действителни собственици в Дания и др.
Агенция по вписванията (АВ) е пълноправен член на EBRA от 2022 г.  В периода 27-28 септември т.г. АВ беше домакин на заседание на Борда на директорите на авторитетната международна организация.