Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

30.12.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред и след 1-ви януари 2023 г., информира отговорната институция.

В местните регистърни бюра на Централния регистър на особените залози в страната  ще се приемат заявления за вписване и удостоверения, ще се предават изготвени потвърждения за вписване, удостоверения и справки:https://www.justice.government.bg/home/index/39837331-f644-45fb-ad1f-ea20d2f781a2?top=1.

Министерството на правосъдието внесе в Министерския съвет изменения и допълнения на Закона за особените залози, с който се предвижда удължаване на срока за преминаване на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията до 1 юли 2023 г.

Очаква се правителството да одобри законопроекта в първите дни на новата година.

Новината е публикувана на сайта на Министерството на правосъдието тук.