United portal for request for electronic administrative services

30.12.2022   Commercial register and register of NPLE

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред и след 1-ви януари 2023 г., информира отговорната институция.

В местните регистърни бюра на Централния регистър на особените залози в страната  ще се приемат заявления за вписване и удостоверения, ще се предават изготвени потвърждения за вписване, удостоверения и справки:https://www.justice.government.bg/home/index/39837331-f644-45fb-ad1f-ea20d2f781a2?top=1.

Министерството на правосъдието внесе в Министерския съвет изменения и допълнения на Закона за особените залози, с който се предвижда удължаване на срока за преминаване на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията до 1 юли 2023 г.

Очаква се правителството да одобри законопроекта в първите дни на новата година.

Новината е публикувана на сайта на Министерството на правосъдието тук.