Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

14.09.2022 г.   Имотен регистър

Възстановено е електрозахранването на Службите по вписвания и регистрация в Стара Загора. Всички услуги на Агенция по вписванията се предоставят на място и по електронен път.