United portal for request for electronic administrative services

14.09.2022   Property registry

Възстановено е електрозахранването на Службите по вписвания и регистрация в Стара Загора. Всички услуги на Агенция по вписванията се предоставят на място и по електронен път.