Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

07.06.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

 

Информационният център на Агенция по вписванията на телефонен номер за цялата страна 0700 121 07 предоставя информация относно регистрите, администрирани от Агенция по вписванията. Телефонът работи в установеното за Агенция по вписванията работно време през делничните дни от 9.00 до 17.30 ч. Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Обажданията от мобилни телефони се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

На електронен адрес: support@registryagency.bg може да бъде получена информация и/или съдействие по въпроси, свързани с предоставянето на електронни услуги чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ). Отговорите се предоставят от екип от юристи и технически лица с дългогодишен опит в рамките на 2 часа след изпращане на електронното писмо от клиент, в рамките на установеното  работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч. При въпроси по казуси, които изискват по-задълбочено проучване, времето за отговор е до един работен ден.

Агенция по вписванията ежедневно работи върху подобряване нивото на обслужване на гражданите и повишаване качеството на предоставяните услуги.