United portal for request for electronic administrative services

07.06.2022   Commercial register and register of NPLE

 

Информационният център на Агенция по вписванията на телефонен номер за цялата страна 0700 121 07 предоставя информация относно регистрите, администрирани от Агенция по вписванията. Телефонът работи в установеното за Агенция по вписванията работно време през делничните дни от 9.00 до 17.30 ч. Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Обажданията от мобилни телефони се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

На електронен адрес: support@registryagency.bg може да бъде получена информация и/или съдействие по въпроси, свързани с предоставянето на електронни услуги чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ). Отговорите се предоставят от екип от юристи и технически лица с дългогодишен опит в рамките на 2 часа след изпращане на електронното писмо от клиент, в рамките на установеното  работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч. При въпроси по казуси, които изискват по-задълбочено проучване, времето за отговор е до един работен ден.

Агенция по вписванията ежедневно работи върху подобряване нивото на обслужване на гражданите и повишаване качеството на предоставяните услуги.