Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

05.05.2022 г.   Имотен регистър

В отговор на зачестили запитвания от клиенти, Агенция по вписванията информира, че срокът за обединяване на потребителски профили от вече закритата платформа OSS : (http://icadastre.bg) в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) се удължава до 31.12.2022 г.