United portal for request for electronic administrative services

05.05.2022   Property registry

В отговор на зачестили запитвания от клиенти, Агенция по вписванията информира, че срокът за обединяване на потребителски профили от вече закритата платформа OSS : (http://icadastre.bg) в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) се удължава до 31.12.2022 г.