Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

10.03.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Поради причини извън инфраструктура на Агенцията по вписванията - проблем с националния доверителен списък (trusted list) на електронни удостоверителни услуги,  при подписването с електронен подпис в ЕПЗЕУ се изписва грешка. До отстраняване на проблема е възможно подаване на заявление на хартиен носител на място в Службите по регистрация. Всички услуги, за които не се изисква електронен подпис, работят. Извиняваме се за причиненото неудобство