United portal for request for electronic administrative services

10.03.2022   Commercial register and register of NPLE

Поради причини извън инфраструктура на Агенцията по вписванията - проблем с националния доверителен списък (trusted list) на електронни удостоверителни услуги,  при подписването с електронен подпис в ЕПЗЕУ се изписва грешка. До отстраняване на проблема е възможно подаване на заявление на хартиен носител на място в Службите по регистрация. Всички услуги, за които не се изисква електронен подпис, работят. Извиняваме се за причиненото неудобство