Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

16.11.2021 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

След повече от два месеца и сериозни усилия забавите в Службата по вписванията в Пловдив са преодолени. В момента входираните сделки се обработват в рамките на 24 часа, както е в цялата страна.
 

Ежедневните усилия занапред ще са за поддържане на нивото и ефективността на работата,  в рамките на 24-часовия срок.
 

Благодарим за търпението на нашите клиенти, на нотариусите и на съдиите по вписванията, докато се случваше реформата в Пловдив.