Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

04.10.2021 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

От 1 януари до 30 септември 2021 г. са подадени общо 359 хил. годишни финансови отчети (ГФО). 297 хил. или 83% от тях - онлайн, останалите на гише. Това са с 3 хил. повече от 2020 година.

В последния ден от кампанията през настоящата година онлайн са подадени над 27 хил. финансови отчети, а на гише – 2758 бр.

Агенцията по вписванията отчита положителна тенденция броят на подадените годишни финансови отчети по електронен път да се покачва всяка година. През 2018 година 71% от подадените ГФО са получени онлайн. За 2019 и 2020 година процентът е 82%.  

Информационната система на Търговския регистър работи отказоустойчиво и за първи път от години пред офисите на Агенцията по вписванията нямаше струпвания на граждани и опашки.