Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

28.09.2021 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Започна подготовката на конфигурация за вътрешни тестове на компонентите за интеграция  със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, които ще продължат до декември тази година.

Целта е изработка на софтуера за обмен на данни между Европейската централна платформа и българския Търговски регистър. На този етап експертите на Агенцията провеждат редовна комуникация с техническия екип на BRIS, като се провеждат онлайн срещи с тях и се обсъжда всяка стъпка на напредъка по свързването.

По този начин българският Търговски регистър ще стане част от Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, което ще предостави възможност за извършване на справки и  обмен на данни за търговците в рамките на Европейския съюз.