Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

21.08.2020 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Уважаеми потребители,
 
Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация на предлаганите електронни услуги от Агенция по вписванията Ви уведомяваме, че в периода 22.08.2020 г. (събота) и 23.08.2020 г. (неделя) е възможно да има временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от Регистър БУЛСТАТ,  Имотен и Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 
Благодарим за проявеното разбиране.