Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

21.05.2024 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

От 27.5.2024 г. Службата по регистрация в Благоевград с нов адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47.

От 03.06.2024 г. на същия адрес се помещава и Службата по вписвания в града.

Обслужването на гражданите ще се извършва без прекъсване.