Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

16.06.2023 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация и информационна сигурност, са възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от регистрите на Агенцията по вписванията, в периода от 06:00 до 08:00 на 17.06.2023 г. (събота) и от 06:00 до 08:00 на 18.06.2023 г. (неделя).