Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

31.05.2023 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Представители на Агенция по вписванията участват на Годишната конференция на Асоциацията на европейските бизнес-регистри (EBRA), която се провежда в Париж, Франция. Темата на събитието е: „Иновации, прозрачност и устойчивост на търговските регистри“. Основен акцент е поставен върху мерките срещу изпирането на пари и дигитализацията на дружественото право с оглед подготвяните промени в европейските нормативни актове.
 

EBRA е международна общност на бизнес-регистрите за сътрудничество по общи инициативи. Понастоящем членове на организацията са 42 държави. Мисията е да се обменят експерти мнения, да се проучват и разработват най-добри практики, както и да се планират общи инициативи за улеснение на потребителите на регистрите. Агенция по вписванията на Република България е пълноправен член на EBRA от 2022 г.