Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

29.04.2023 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация и информационна сигурност, са възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от регистрите на Агенцията по вписванията, в периода от 00:00 ч. до 06:00 ч. на 30.04.2023 г. (неделя).