Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

16.09.2022 г.   Имотен регистър

От 19 септември 2022 г. Служба по вписванията в гр. Нова Загора ще бъде на адрес:

гр. Нова Загора, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, сутерен.

Обслужването на гражданите и предоставянето на всички услуги ще се осъществява на новия адрес.