Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

17.06.2022 г.   Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

 

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация и информационна сигурност, са възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от регистрите на Агенцията по вписванията, в периода от 06:00 до 08:00 на 19.06.2022 г. (събота) и от 06:00 до 08:00 на 20.06.2022 г. (неделя).