Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

05.05.2022 г.   Имотен регистър

Агенция по вписванията проведе работна среща с представители на Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA) в рамките на проект IMOLA-III. Проектът има за цел уеднаквяване на терминологията в сферата на имотните регистри в ЕС. Агенцията даде информация за изпълнението на проекта пред представителите на ELRA, които отчетоха успешно извършени дейности от българския екип.