Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Информационната система на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към Агенция по вписвания съдържа данни и документи за вписвания, обявявания и заличавания подадени след 01.07.2023г. За вписвания преди тази дата можете да получите информация, като подадете по електронен път или на гише, искане за издаване на удостоверение по видове, които можете да намерите тук