United portal for request for electronic administrative services

Информационната система на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към Агенция по вписвания съдържа данни и документи за вписвания, обявявания и заличавания подадени след 01.07.2023г. За вписвания преди тази дата можете да получите информация, като подадете по електронен път или на гише, искане за издаване на удостоверение по видове, които можете да намерите тук