Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Достъпът се осигурява през ЕПЗЕУ за всеки регистриран потребител, който притежава електронен подпис (КЕП), сертификат издаден от Агенция по вписванията или ПИК на НАП, подробно описания на начина на ползване на портала можете да намерите тук .