United portal for request for electronic administrative services

Достъпът се осигурява през ЕПЗЕУ за всеки регистриран потребител, който притежава електронен подпис (КЕП), сертификат издаден от Агенция по вписванията или ПИК на НАП, подробно описания на начина на ползване на портала можете да намерите тук .