Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Услугите на  Търговският регистър и Имотният регистър можете да намерите в  Единния портал за заявяване на електронни услуги на адрес тук
Електронните услуги на регистъра на имуществените отношения на съпрузите може да намерите тук
Електронните услуги на регистъра Булстат може да намерите тук тук