United portal for request for electronic administrative services

Услугите на  Търговският регистър и Имотният регистър можете да намерите в  Единния портал за заявяване на електронни услуги на адрес тук
Електронните услуги на регистъра на имуществените отношения на съпрузите може да намерите тук
Електронните услуги на регистъра Булстат може да намерите тук тук