Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Електронните услуги, които предлага Регистър БУЛСТАТ са идентични с тези, които може да получите на гише, подробности може да намерите тук