United portal for request for electronic administrative services

Електронните услуги, които предлага Регистър БУЛСТАТ са идентични с тези, които може да получите на гише, подробности може да намерите тук