Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Регистрация на потребителски профил със специален достъп в единния портал е възможна само за лица, на които такъв е позволен със закон. 
Такива са представители на държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и на лица, осъществяващи публични функции. 
При подаване на заявление за регистрация на потребител със специален достъп е необходимо да бъде приложена заповед от ръководител на съответната институция, доказващ представителността на съответното лице и/или законовото основание за специален достъп.
 

Условия за предоставяне на „Специален достъп“ (безплатен) до електронни услуги:

 
„Общи условия  и указания за заявяване на Специален достъп в Единен портал за заявяване на електронни административни услуги“

Електронен адрес относно „Специален достъп“:  s.dostap@registryagency.bg