Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За добавяне на средство за автентикация (КЕП, ПИК на НАП или сертификат от АВ) е необходимо да извършите регистрация на портала.
След успешна регистрация следва да изберете „Добавяне на средство за автентикация“. 
При възникване на проблем за добавяне на средство за автентикация, е необходимо да проверите дали сертификатът е инсталиран в браузъра. 
При присъединяване на сертификат издаден от АВ е необходимо той да е издаден след 24.04.2020 г.
След като порталът изведе съобщение за успешно добавяне на средство за автентикация, е необходимо да рестартирате браузъра.
При повторно влизане в портала избирате само опцията ВХОД СЪС СЕРТИФИКАТ.