Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За добавяне на средство за автентикация (КЕП, ПИК на НАП или сертификат от АВ) е необходимо да извършите регистрация в портала.
Първоначалното достъпване в портала е чрез електронна поща и парола използвани при Вашата регистрация.
Следващата стъпка е от личния Ви потребитеслки профил да изберете меню „Средства за автентикация“  и да посочите добавяне на избрано от Вас средство за автентикация. 

При успешно добавяне на средство за автентикация - ПИК на НАП, следва да рестартирате браузъра, да изчистите кеша (cache), като при повторно влизане в портала избирате само опцията „ВХОД с ПИК на НАП“.
При избор на средство за автентикация - електронен подпис КЕП е необходимо същия да бъде предварително инсталиран на работната станция. Също така следва да сте настроили браузъра, чрез който достъпвате системата съгласно инструкцията на доставчика на удостоверителни услуги, който е издал Вашия КЕП. 
При избор на средство за автентикация - сертификат издаден от АВ е необходимо той да е издаден след 24.04.2020 г.
След като порталът изведе съобщение за успешно добавяне на средство за автентикация, е необходимо да рестартирате браузъра да изчистите кеша (cache).
При повторно влизане в портала избирате само опцията „ВХОД СЪС СЕРТИФИКАТ“.