Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Видеоурокът показва стъпките за подаване на заявление за издаване на незаверен препис от акт в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги