Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Видеоурокът показва стъпките за захранване на лична сметка в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги