Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Видеоурокът показва стъпките при регистриране на потребителски профил за граждани.