Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Примерно подаване на заявление A4 по електронен път (регистрация на ООД/ЕООД).    
Към заявлението се прилагат документи съгласно изискванията на закона към момента на подаването му.