Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Ограниченията на заявките не са за един ден, а са лимитирани за  един акаунт профил за една минута. Същото е направено с цел, превенция от злонамерени външни атаки. Необходимо е да изчакате 1 минута и да опитате отново.