Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За да бъде извършено захранване на лична сметка е необходимо да бъде извършена регистрация, която може да бъде направена тук: https://portal.registryagency.bg/ .

Захранването на личната сметка към даден регистър може да бъде извършено през функционалността „Управление на лични сметки“, достъпна през потребителския профил, като захранването с желана сума може да бъде извършено  по един от следните начини:

- ePay;

- ПЕП на МЕУ

След извършване на захранването по електронен път, наличността по съответната лична сметка незабавно се увеличава с преведената сума и може да бъде използвана за плащане на заявени услуги.

*Захранване на лична сметка по банков път не е възможно.