Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Жалби и искания за изправяне на грешки и непълноти при вписване в ЦРОЗ се приемат по електронен път и на гише в Агенция по вписванията. Съгласно нормативно установения ред ,такива се подават в службите по регистрация към АВ по седалище на окръжните градове или по интернет на адрес: https://portal.registryagency.bg/CROZ/applications