Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

При въпроси и затруднения с работата на Централния регистър на особените залози от Агенция по вписванията можете да се свържете с нас на: support@registryagency.bg или на телефони: 0700 12107 и 02/9486 160