Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Можете да ползвате Вашия профил за всички регистри и услуги, предоставяни чрез ЕПЗЕУ, не е необходима допълнителна регистрация.