Единен портал за заявяване на електронни административни услугиПреводи и вноски по банковите транзитни сметки и набирателната сметка на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, чрез услугите за интернет банкиране, чрез използване на системата ePay, и в офисите на Easypay. За извършване на преводи, освен изброените, Агенция по вписванията разполага с ПОС - терминални устройства на своите гишета. Повече информация за начините на плащане може да откриете на адрес: https://www.registryagency.bg/bg/za-agenciyata/bankovi-smetki-na-agenciya-po-vpisvaniyata/ и https://portal.registryagency.bg/help/index.html .