Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

 

С нормативни актове са уредени сроковете за извършване на различните по вид услуги, съответно издаването на документи от различните регистри, водени от Агенция по вписванията.