Единен портал за заявяване на електронни административни услуги


Указано в чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от Закона за регистър Булстат.