Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Единният портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на Агенция по вписванията обединява порталите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и Имотния регистър (ИР). Посредством регистрирането на единен потребителски профил  чрез Единният портал за заявяване на електронни административни услуги вие имате бърз, лесен и сигурен достъп до предоставяните от Агенция по вписванията електронни услуги, свързани с ТРРЮЛНЦ и ИР и плащане на заявените услуги по електронен път, проследяване на статуса на предоставяне на заявените услуги, а също и извършване на справки в ТРРЮЛНЦ и ИР.

 Упътване за потребителя за навигация може да намерите тук