Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Списък на офисите на регистър БУЛСТАТ може да намерите тук